مجله

دشوارترین مسابقه جهان+عكس

دشوارترین مسابقه جهان+عكس

هفته قبل خیلی متاسف بودم که دارم از مسابقات مرد جان سخت (Tough Guy) عکاسی می‌کنم! نه تنها می‌شد عکس‌های

}